TRAVEL BONUS KAART

Hoe kan ik punten verdienen?

Voor elke reservatie die u bij ons maakt krijgt u 10 basispunten! Afhankelijk van de reis en van de reissom verdient u extra bonuspunten. De totale reissom deelt u door het cijfer dat in de tabel staat en overeenkomt met de gereserveerde vakantie.

Omschrijving geboekte reis

 

Dossiers zonder korting en geen

Kredietkaartbetaling

Dossiers met een korting of betaald met kredietkaart:

Luxe vakantie
Dit zijn cruises of vakanties geboekt via Vip selection, Pegase, Silverjet, Anders dan Anders of onze eigen Herbots groepsreizen

 

10

20

Vliegvakanties in vast pakket (vlucht/hotel/transfers)  Zoals Tui, Thomas Cook, Corendon, Nl en Duitse organisatoren,…

 

14

28

Samengestelde Vliegvakanties (a la carte), autovakanties, Citytrips, Hotel-only, Groepsreizen, Fly and drive, Disneyland

 

18

36

Flight-only, treinticket, enkel airportservice

 

60

120

 

Basispunten = € 10

Bonuspunten = (DE REISSOM / CIJFER UIT DE TABEL)

Voorbeeld 1:     Vliegtuigvakantie TUI met een prijs van € 2.500
                          Berekening: (2.500 / 14)  = 179 punten

Voorbeeld 2:     Autovakantie van € 1750.
                          Berekening:  1750 / 18 = 97 punten
Voorbeeld 3:     Vliegtuigticket van € 1.200
                          Berekening:  1200 / 60 = 20 punten

UITZONDERINGEN: Wanneer er met de kredietkaart wordt betaald of er is een korting van toepassing (via uw werkgever) op het dossier dan worden deze punten door twee gedeeld!
In bovenstaande voorbeelden krijgt u dan respectievelijk in voorbeeld 1: 89,5 punten
In voorbeeld 2: 48,5 punten en in voorbeeld 3: 10 punten

Deze punten worden samen met de basispunten na uw reis automatisch op uw kaart worden gezet.

 

Wanneer komen mijn punten op mijn kaart te staan?

De punten van een nieuwe reservatie zullen ten laatste de maand na terugkomst automatisch op de kaart gezet worden. De punten kunt u raadplegen op onze site. Log in met uw naam, voornaam en klanten ID.

Kunnen mijn partner of kinderen met mijn kaart boeken?

Iedereen die onder hetzelfde adres woont valt onder dezelfde klanten ID en kan dus gebruik maken van de voordelen van de travel bonuskaart. DE naam van de hoofdboeker die op de kaart vermeld staat moet dus niet meegaan met de gereserveerde reis. Wanneer bijvoorbeeld de kinderen uit huis gaan en op een eigen adres gaan wonen wordt er voor hen een nieuwe klant-id aangemaakt en ontvangen ze een eigen kaart.

Hoe kan ik nakijken hoeveel punten ik heb?

Dit kan door naar onze website te surfen www.herbotsreizen.be op de site gaat u naar de link travelbonuskaart
Aanloggen doet u met uw naam voornaam en klantid.

 

Wat als ik een jaar geen reservatie gemaakt heb?

Dat is geen enkel probleem, de punten die verdiend zijn bij ons Travelbonus programma vervallen pas als er gedurende 5 jaar geen reizen meer werden gemaakt. Als er dus 60 maanden na de laatst gemaakte reis geen nieuwe reis meer is gemaakt vervallen al de punten en voordelen van de kaart. De klant zal hierop terugvallen naar de welkom kaart (Mount Fuji Kaart)

 

Wat als ik betaal met een kredietkaart of geniet van en firmakorting?

Wanneer u van een firmakorting geniet en/of met een kredietkaart betaald zal u slechts de helft van de bonuspunten ontvangen.

 

Wat als ik mijn kaart verlies?

Dan laat u ons iets weten en wij bezorgen u graag en gratis een nieuwe kaart.

 

Wat als u, uw klantid niet meer weet?

Dan klikt u op klantid vergeten en u kan ons een mail sturen waarin u vraagt om uw klantid vrij te geven.

 

 

 

 

 

Reglement Travelbonus kaart

In deze algemene voorwaarden kunt u de regeling en de gebruiksvoorwaarden van ons Travelbonus programma terugvinden. Dit loyaliteitsprogramma van Herbots Reizen heeft als bedoeling klanten te belonen voor hun vertrouwen in onze kantoren. Voor de boekingen zijn we teruggegaan tot de vertrekken vanaf januari 2017. Iedereen die langer klant is dan 2016 werd voorzien van een extra aantal punten, volgens de aanmaakdatum van zijn klantennummer (zijn eerste boeking bij ons).

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle klanten van Herbots Reizen, die beschikken over een persoonlijk klantnummer. Het travelbonus programma van Herbots Reizen is van toepassing vanaf 1/07/2019.

Door het maken van een reservatie verklaart de klant zich akkoord met onderstaande voorwaarden. Lidmaatschap van het programma gebeurt automatisch en is gratis. Wanneer de klant niet wenst gebruik te maken van de voordelen van ons loyaliteitsprogramma wordt hij hieruit op simpele vraag verwijderd. Het bijhouden van de gegevens is onderworpen aan onze GDPR policy.

Herbots Reizen BVBA behoudt zich het recht voor, om de voorwaarden en voordelen van de kaarten, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De klanten hebben zelf de verantwoordelijkheid om voortdurend op de hoogte te blijven van de voorschriften van het loyaliteitsprogramma via de speciaal ontworpen pagina op onze site. De klant zal met zijn naam en klantid kunnen inloggen.

 

1. TRAVELBONUS PROGRAMMA

1.1 De Travelbonuskaart is van toepassing op alle klanten (met klant-ID) van Herbots Reizen BVBA, die minimaal één keer bij ons reserveerden. De kaart is gratis en wordt automatisch voor u in orde gemaakt.

1.2 Passagiers vanaf 16 jaar komen in aanmerking voor de travelbonuskaart. Voor reservaties van klanten onder de 18 jaar is ouderlijke (voogd) toestemming noodzakelijk.

1.3 De kaart heeft een geldigheid van 5 jaar. Bij elke nieuwe reservatie wordt de vervaldatum automatisch aangepast. Ten laatste één maand na terugkeer van vakantie worden de verdiende punten op de kaart gezet en wordt de vervaldatum aangepast tot 5 jaar na de laatste terugkeerdatum.

1.4 Bij de eerste reservatie, krijgt u een klant-id toegewezen en ontvangt u gratis de Mount Fuji (Welkom) kaart. Nadat u terug thuis bent van deze eerste reis zullen uw punten automatisch toegekend worden. Ze worden door ons op uw kaart bijgeschreven. 

Wanneer u overgaat naar een nieuw klantenlevel zal u daarvan schriftelijk of per mail op de hoogte worden gebracht. De nieuwe kaart zal aan u bezorgd worden. Op  deze kaarten zal uw klant-Id duidelijk geprint zijn. In volgorde van de verworven hoogte en bonuspunten zijn er de Mount Fuji kaart, de Mont Blanc kaart, de Mount Inca kaart, de Kilimanjaro kaart en tot slot de Mount Everest kaart.

1.5 De Klant-ID is persoonlijk en enkel geldig voor de hoofdboeker en zijn partner. De kinderen kunnen zolang deze op hetzelfde adres wonen als de hoofdboeker onder zijn of haar klant-id reserveren mits schriftelijke toestemming van de hoofdboeker. Wanneer ze op een eigen adres gaan wonen zullen ze een eigen klanten-id krijgen.

1.6 De hoofdboeker en zijn partner zullen dus beide onder dezelfde klanten-ID vallen. Wanneer er een einde komt aan hun relatie zal er op naam van de echtgeno(o)t(e) een nieuwe klant-id en bijhorende kaart gemaakt worden. De kaart zal dezelfde categorie zijn als die van haar of zijn ex-partner. Bij overlijden van de hoofdboeker wordt de kaart gezet op naam van zijn partner of echtgenoot die in het dossier als medereiziger vermeld staat. Hiervan dient de partner ons wel op de hoogte te stellen. De partner/medereiziger moet wel op het zelfde adres wonen. Is dit niet het geval dan vervalt de kaart en wordt de klanten-ID op non-actief gezet.

1.7 De Travelbonus kaart is een getrouwheidskaart conform het klantenlevel. Hierop zal de naam van de hoofdboeker staan en zijn klanten-ID. Gemakkelijkheid halve vragen wij deze kaart steeds mee te brengen bij een reservatie. Vermeld ook steeds uw klanten-ID in elke communicatie. Bij verlies van de kaart laten we voor u graag een nieuwe maken, we zullen deze dan voor u klaar leggen in het kantoor van uw keuze.

1.8 Herbots reizen Bvba behoudt zich het recht voor, om op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving een lidmaatschap te weigeren of te annuleren. Als leden de algemene voorwaarden niet aanvaarden kunnen zij per mail op info@herbotsreizen.be hun klanten-id en bijhorende gegevens laten verwijderen.

1.9 Geldigheidsduur van de travelbonuskaart
De travelbonuskaart geldt voor minimum 1 reis in vijf jaar. Als er na de laatst gemaakte reis gedurende 60 maanden geen nieuwe reis gemaakt is verlopen de voordelen van uw Bonuskaart en het getrouwheidsprogramma. Uw klantenlevel zal dan terugvallen naar het ‘Mount Fuji’ level.

Voorbeeld: u keert 1/5/2019 terug van vakantie. Uw kaart zal dan automatisch als vervaldatum 1/5/2024 krijgen! Als u voor deze datum geen nieuwe reis meer gemaakt heeft zal het Bonusprgramma op 1/5/2024 automatisch vervallen! In dit geval zal uw klantennummer weer geactiveerd moeten worden en zal u terugvallen in het ‘Mount Fuji’ klantenlevel.

 

2. HET VERDIENEN VAN PUNTEN

Iedere keer dat  u via ons een reservatie maakt verdient u punten voor het ‘Travelbonus programma’. Bij elke reservatie kunt u uw categorie van klantenlevel verhogen. U verdient punten afhankelijk van uw gekozen reis, reissom en manier van betalen. Al de punten worden automatisch na thuiskomst op uw kaart gezet. Uw puntensaldo kunt u gemakkelijk consulteren op onze website.

2.1 Hoe punten verdienen
Voor elke reservatie die u bij ons maakt krijgt u 10 basispunten! Afhankelijk van de reis, de reissom en de manier van betalen krijgt u hier bovenop nog een aantal Bonus punten. 

2.2 Het verdienen van bonuspunten

U neemt het totaalbedrag van uw reis en DEELT dit door het overeenstemmende cijfer uit de onderstaande tabel. Omdat voor ons de kosten op betalingen met kredietkaarten te hoog oplopen willen we de klanten belonen die op een andere manier betalen met dubbele punten! Ook als er geen firmakortingen in uw dossier zitten zal u dubbele punten ontvangen. 

Bonuspunten = (DE REISSOM : CIJFER UIT DE TABEL)

DE REISSOM DIENT U TE DELEN DOOR HET CIJFER UIT DE TABEL

 

Omschrijving geboekte reis

 

Het reisbedrag door dit cijfer delen

 

Luxe vakantie
Dit zijn cruises of vakanties geboekt via Vip selection, Pegase, Silverjet, Anders dan Anders of onze eigen Herbots groepsreizen

 

20

 

Vliegvakanties in vast pakket (vlucht/hotel/transfers)  Zoals Tui, Corendon, Nl en Duitse organisatoren,…

 

28

 

Samengestelde Vliegvakanties (a la carte), autovakanties, Citytrips, Hotel-only, Groepsreizen, Fly and drive, Disneyland

 

36

 

Flight-only, treinticket, enkel airportservice

 

120

 

 

Bij betaling per overschrijving, bancontact of cash:

Voorbeeld 1:     Vliegtuigvakantie TUI met een prijs van € 2.500
                           Berekening: (€2.500 / 28)  = 89 punten
                           zonder korting of kredietkaartbetaling wordt dit  89 x 2 : 178 punten

  Voorbeeld 2:     Autovakantie van € 1750.
  Berekening:  1750 / 36 = 49 punten
 zonder korting of kredietkaartbetaling wordt dit  49 punten x 2 = 98 punten

  Voorbeeld 3:     Vliegtuigticket van € 350
  Berekening:  1.200 / 120 = 10 punten
  Zonder kredietkaartbetaling wordt dit  10 x 2 = 20 punten

Deze punten worden samengeteld met de basispunten en na uw reis automatisch op uw kaart worden gezet.

2.3 Punten uit het verleden
De puntentelling begint bij vertrekken vanaf 1/1/2017. Om klanten tegemoet te komen die al langer klant bij ons zijn en nog steeds bij ons reserveren (afgelopen 2 jaar) kennen we natuurlijk een aantal punten uit het verleden toe. Voorwaarde er moet tussen 1/1/2017 en 1/9/2019 een reservatie bij ons gemaakt zijn! Het puntenaantal uit het verleden is afhankelijk van de datum van aanmaak van de klanten-id (en dus ook de eerste boeking). Hier werd geen rekening gehouden met de manier van betaling. Overal werden dubbele punten toegekend! :-)

Deze punten werden reeds in rekening gebracht in het huidig en correct puntenaantal.

Maakte u de afgelopen 2 jaar een reservering en:

bestaat uw klantennummer uit slechts uit 4 cijfers dan ontvangt u extra: 350 punten      

heeft u een klanten-id van 6 cijfers < 902001 dan ontvangt u extra: 200 punten
heeft u een klanten-id van 6 cijfers tussen 902002 en 904001 dan ontvangt u extra: 100 punten

 

2.4 Beginsaldo van uw Travelbonus kaart
Om uw begin saldo van uw kaart te kennen kunt u inloggen op onze website www.herbotsreizen.be met uw klant-ID en naam. Uw klantID staat vermeld op de kaart. Kan u deze niet meteen vinden kunt u ons steeds bellen of mailen.

Voor de juiste berekening van uw puntentotaal namen we:

  • De punten uit het verleden (op basis van uw klantennummer)
  • De punten van al de reservaties met een vertrek vanaf 1/1/201

Uw correct en totale puntenaantal is te raadplegen op de website.Deze berekening gebeurde correct en hierop kunnen geen aanpassingen gedaan worden behoudens vergissing van ons.

2.5 Toekenning van de verdiende punten
Vanaf u uw kaart heeft aangekregen zullen de door u verdiende punten binnen de maand na uw reis automatisch op uw kaart worden gezet. Uw puntensaldo is te raadplegen op onze website www.herbotsreizen.be u  kan er aanloggen met uw klanten-ID en paswoord. Bovendien kan er vanaf heden meegekeken worden of de punten van de gemaakt reizen zijn geregistreerd.

2.6 speciale acties
Voor sommige speciale aanbiedingen/acties tellen dan weer dubbele punten, dit zal duidelijk in alle communicatie vermeld worden.

2.7 verdeling van de punten
Als er bijvoorbeeld 3 passagiers met elk een eigen klanten-ID in een dossier staan zal het totaal aantal punten over de 3 klanten verdeeld worden. Staan er 2 koppels in 1 dossier zullen de punten naargelang de boeking over de 2 klanten-ID’s worden verdeeld. De klant waarop de reservatie staat kan geen aanspraak maken op de punten van zijn medepassagiers als deze niet op hetzelfde adres wonen als de hoofdboeker.

2.8 het vervallen van punten

Alle punten die verdiend zijn bij ons Travelbonus programma vervallen als er gedurende 5 jaar geen reizen meer werden gemaakt. Als er dus 60 maanden na de laatst gemaakte reis geen nieuwe reis meer is gemaakt vervallen al de punten en voordelen van de kaart. De klant zal hierop terugvallen naar de welkom kaart (Mount Fuji Kaart)

3 NIVEAU VAN DE TRAVELBONUSKAARTEN

 

 

 

 

 

Mount Fuji

lidmaatschap

Mont Blanc lidmaatschap

Mount Inca

Lidmaatschap

Mount Kilimanjaro

Lidmaatschap

Mount Everest

Lidmaatschap

1 boeking tem  149 punten

Tussen 150

En 1249 punten

Tussen 1.250

En 3.499 punten

Tussen 3.500

En 5.499 punten

Meer dan

+5.500 punten

 

Ons travelbonus spaarprogramma bestaat uit 5 getrouwheidsniveaus. In overeenstemming met het totale aantal punten heeft elk niveau een gepersonaliseerde kaart. Hoe meer punten, hoe hoger de kaart en hoe groter de voordelen. De kaarten kregen dan ook toepasselijk de namen van bekende bergen die net als het puntenaantal en niveau in hoogte stijgen.

 

- Mount Fuji (Welcome) lidmaatschap: 0 punten t.e.m 149 punten

- Mont Blanc (Blue) lidmaatschap: tussen 150 en 1249 punten

- Mount Ica (Silver) lidmaatschap: tussen 1250 en 3.499 punten

- Mount Kilimanjaro (Gold) lidmaatschap: tussen 3.500 en 5.499 punten

- Mount Everest (Diamond) lidmaatschap: + 5.500 punten

 

Max. 30 dagen na het verstrijken van de datum van terugkeer van de reis worden de punten toegekend en kan er naar een hoger klantenlevel worden overgegaan. Als er binnen de 5 jaar na het verstrijken van de laatste terugkeerdatum geen reizen meer gemaakt zijn vervalt het level van het lidmaatschap en valt de klant terug op de Mount Fuji kaart.

Zodra een nieuw puntensaldo is bereikt en men in een hoger level terecht komt zal de klant zijn nieuwe kaart toegestuurd krijgen. De leden worden per e-mail of per post geïnformeerd over het bereiken van een nieuw lidmaatschapsniveau.

 

3.1 Bijschrijving punten van gemaakte reizen

Er kunnen systeemgewijs geen punten worden toegekend voor al de gemaakte reizen van voor 2017. Om dit te compenseren werden er extra punten aan uw beginsaldo toegevoegd volgens paragraaf 2.3 Op de site zal u kunnen volgen of uw nieuw verdiende punten reeds aan uw puntensaldo werden toegevoegd.

3.2 Punten zijn enkel overdraagbaar aan inwonende partners.

3.3 Punten hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant

geld, maar kunnen alleen gebruikt worden om voordelen te verkrijgen die behoren

tot het Travelbonus programma van Herbots Reizen.

3.4 De punten die per ongeluk niet zijn toegewezen worden op simpele vraag bij op uw kaart gezet. .

3.5 Punten die bij vergissing worden toegewezen, kunnen op elk gewenst moment, zonder enige voorafgaande kennisgeving en naar eigen dunken van Herbots Reizen worden ingetrokken of aangepast.

3.6 Het beginsaldo van uw puntenaantal werd voor iedereen op dezelfde manier berekend, hierop kunnen geen aanpassingen gedaan worden.

 

4. VOORDELEN

4.1 Algemeen

Klanten van Herbots Reizen krijgen ahv hun lidmaatschapsniveau een aantal voordelen bij het maken van een reservatie. Deze voordelen zijn afhankelijk van hun travelbonuskaart. Wij vragen dan ook gemakkelijk halve deze kaart steeds bij te hebben bij een reservatie.

4.2 Voordelen kunnen zonder waarschuwing onderhevig zijn aan veranderingen

vanwege operationele redenen. De aanpassing van de voordelen kan niet betwist worden door de klanten.

4.3 Alle passagiers die op de bestelbon staan profiteren van de speciale voorwaarden van het niveau van de hoogste bonuskaart. De voordelen kunnen gecombineerd worden met alle acties en

Aanbiedingen van de touroperators zelf, tenzij anders wordt vermeld.

4.4 Exclusieve acties op kaartniveau zijn natuurlijk enkel weggelegd voor de leden van dit kaartniveau. Zij zullen de uitnodigingen persoonlijk ontvangen (mail, telefoon of per post)

4.5 Alle bovengenoemde voordelen worden toegekend aan leden in overeenstemming

met het lidmaatschapsniveau.

4.6 Het stopzetten van het travelbonus programma door herbots Reizen kan met onmiddellijke ingang zonder dat de klant enig recht heeft op compensatie voor de gespaarde punten.

4.7 overzicht van de voordelen per kaart

 

INSPIRATIE EN  RESERVATIE

Type kaart

Mount Fuji

Mont Blanc

Mount Inca

Mount Kilimanjaro

Mount Everest

Dossierkosten

€20

€20

€20

€20

€20

Verzekering

financieel onvermogen

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

Verzekering

VVR

*

*

*

*

*

Nieuwsbrief

*

*

*

*

*

Uitnodiging evenementen

*

*

*

*

*

Promoties Eurodisney

*

*

*

*

*

Mogelijk tot maken van afspraken

*

*

*

*

*

Persoonlijk reisadvies

*

*

*

*

*

Huur zaaltje Herbots Reizen aan voordeeltarief

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

Huur minibusje aan vorodeeltarief

-

*

*

*

*

Korting op geselecteerde reizen

-

*

*

*

*

Voorrang inschrijving eigen groepsreizen

-

-

*

*

*

Op vakantie magazine

Beschikbaar op kantoor

Beschikbaar op kantoor

Beschikbaar op kantoor

opgestuurd

opgestuurd

 

-

-

-

*

*

 

 

VOOR VERTREK

Type kaart

Mount Fuji

Mont Blanc

Mount Inca

Mount Kilimanjaro

Mount Everest

Wake-up Call

Bij vertrek

*

*

*

*

*

Seating vliegtuig
(tegen kostprijs)

*

*

*

*

*

Airportservice

Voordeeltarief

Voordeeltarief

Voordeeltarief

Voordeeltarief

-25%

Voordeeltarief

-50%

VIP airportservice

(Prijs per traject)

€ 15

€ 15

*
(indien beschikbaar)

 

*

 

*

Extra stopplaats airportservice
(per stopplaats onder voorwaarden)

 

€ 5

 

€ 5

 

*

 

*

 

*

Aanmaak visum pp

(Turkije, Australie,..)

(Kostprijs Visum niet inbegrepen)

 

€ 7

 

 

€ 7

 

*

 

*

 

*

Aanmaak ESTA pp

(USA, CANADA)

(Kostprijs Visum  inbegrepen)

 

€ 25

 

€ 25

 

€ 25

 

-

 

-

VISA via ambassades

(pp, exclusief kosten visa; handlingkost, taxipost)

 

€ 10

 

€ 10

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

TIJDENS UW VAKANTIE

Type kaart

Mount Fuji

Mont Blanc

Mount Inca

Mount Kilimanjaro

Mount Everest

24u/24u bijstand TO

*

*

*

*

*

Noodnummer

*

*

*

*

*

Alg. roadbook
(populaire bestemmingen)

PDF

PDF

PDF +
Print

PDF +
Print

PDF +
Print

Gepersonaliseerd roadbook a la carte wereldreis

 

€75

 

€75

 

€75

 

€75

 

€75

 

 

 

 

 

 

 

 

NA UW VERDIENDE VAKANTIE

Type kaart

Mount Fuji

Mont Blanc

Mount Inca

Mount Kilimanjaro

Mount Everest

Opvolging bij ondervonden problemen

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

Geschenk bij overgang van kaartlevel

*

*

*

*

*

 

 

5. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

5.1 Herbots reizen behoudt zich het recht voor om (een deel van) de algemene

voorschriften zonder kennisgeving te wijzigen of te integreren. Een aanpassing in de algemene voorwaarden op de website van het travelbonusprogramma volstaat. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn op het moment dat zij op onze website staan. Klanten dienen daarom deze voorwaarden zo nu en dan te raadplegen, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen, aanpassingen of veranderingen. Bovendien kan Herbots Reizen met onmiddellijke ingang en zonder tegenbericht het spaarprogramma stopzetten.

5.2 De punten en voordelen die worden toegekend aan de leden zijn strikt persoonlijk (op partner niveau) en kunnen niet worden afgestaan, overgedragen, verkocht, omgezet in geld of vergoed

in het geval van gedeeltelijk gebruik.

5.3 Iedere klant heeft slechts 1 identificatienummer. In het geval van een fout waarbij

een lid meer dan één identificatienummer heeft, zal Herbots Reizen alle verdiende punten

onder één identificatienummer registreren en de overige nummers deleten.

5.4 Punten worden enkel toegevoegd als een reis afgelopen is. In het geval van annulatie van een bevestigde reis, worden er geen punten toegekend.

5.5 In het geval van een dispuut over de geldigheid en/of de uitvoering van onze algemene voorwaarden is de rechtbank van Hasselt verantwoordelijk voor de afhandeling van het dispuut.

 

6. PRIVACYBELEID

Het privacy beleid en de richtlijnen voor gegevensverwerking vindt u op onze website onder privacy.